GARANTI JEDNOTLIVÝCH SPORTŮ

Sportovní kroužky povedou certifikovaní trenéři z renomovaných klubů působících v Praze 4.