O NÁS

Činností sportovního klubu je především usnadnit a zatraktivnit způsob využití volného času pro mládež a dorost a jejich sportovní příprava pro možný budoucí aktivní způsob života.

Od založení klubu v roce 2010 umožňuje kontinuální přípravu pro mládež a zájemce o sport s možností přechodu do sportovních klubů dle jednotlivých sportů působících na Praze 4. Naším cílem je rozvoj klubu v organizovaných sportovních činnostech i nadále a dle možností se pokusit o rozšíření činností pro mladší členy a žáky základních škol Prahy 4.

Fotbal na Praze 4Od roku 2013 se podařilo zajistit organizovanou sportovní činností na jednotlivých školách MČ Prahy 4 formou sportovních center a zajistit sportovní aktivity dle finančních možností co největším počtu dětí pod dohledem zkušených trenérů či kvalifikovaných lektorů. Nabídka sportovních aktivit klubu je v současnosti velmi široká, jedná se zejména o fotbal, florbal, basketbal, volejbal, tenis, softball, ping-pong, házená, atletika, gymnastická cvičení, tanec, pro nižší ročníky pohybová průprava a míčové hry. Díky získaným prostředkům od MČ Prahy 4 a spolupráci s řediteli základních škol Prahy 4 se podařilo zajistit, že zvolené sportovní aktivity byly dostupné pro všechny děti, které měly o daný sport zájem.Praha 4 - Obec přátelská rodině roku 2011